UBND huyện Na Rì chỉ đạo tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian tới

 

          Thực hiện Văn bản số 2643/UBND-KGVX ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 771/TTg -KGVX của Thủ tướng Chính phủ ngày 04 tháng 6 năm 2017. Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian tới. Chi tiết Công văn tại đây ./.

Bài trướcThông báo về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về Dự thảo “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Na Rì”
Bài tiếp theoNghị quyết ban hành quy định mức thu, miễm, giảm ; thu nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn