UBND huyện họp đánh giá công tác thực hiện xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới

 

          Dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ) và Tổ giúp việc BCĐ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Na Rì.

 
Đ/c Nguyễn Hữu Thắng – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND
huyện phát biểu chỉ đạo cuộc họp

          Cuộc họp đã nghe báo cáo tóm tắt công tác thực hiện xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới tại các xã        đến thời điểm hiện nay. Đối với công tác thẩm định Đề án xây dựng nông thôn mới, BCĐ xây dựng nông thôn mới của huyện và các đơn vị liên quan đã tổ chức đến kiểm tra, đánh giá tiến độ và thẩm định Đề án tại các xã. Hiện nay,15/16 xã còn lại tiếp tục thực hiện xây dựng Đề án xây dựng nông thôn. Các xã chưa thực hiện nhiệm vụ xây dựng đề án gồm: xã Đổng Xá, Lương Thượng, Văn Học. Hầu hết, các xã đều chưa thông qua được trong BCĐ và Ban quản lý xã nên các nội dung của Đề án chưa đánh giá đúng thực trạng của xã theo 19 tiêu chí; chưa xác định rõ được nhiệm vụ cần phải thực hiện để đạt các tiêu chí theo bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới…

          Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới ở các xã được phân công phụ trách để tìm giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất.

          Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Thắng – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến đề nghị các thành viên BCĐ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện tích cực bám nắm cơ sở, nắm chắc các nội dung, tiến độ thực hiện ở các xã được phân công phụ trách; tập trung giúp các xã chưa xây dựng được Đề án đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng, phê duyệt xong Đề án xây dựng nông thôn mới của các xã còn lại trong năm 2013./.