UBND huyện chỉ đạo tiếp tục thực hiện pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

           Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, cơ sở đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT); tổ chức vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các hành vi vi phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

          Tuy nhiên, trên toàn quốc tình trạng vi phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT vẫn còn diễn ra phức tạp, hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT với nhiều thủ đoạn tinh vi, trong đó, tội phạm sử dụng VK, VLN, CCHT gây án có chiều hướng gia tăng. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về VK, VLN, CCHT, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; thực hiện Văn bản số 1733/UBND-NC ngày 25/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tiếp tục thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, UBND huyện yêu cầu:

          Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh về tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT. Đồng thời tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT của đơn vị mình để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hành vi vi phạm, tuyệt đối không để xảy ra mất, thất lạc VK, VLN, CCHT.

          Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT trong mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tội phạm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT. Mọi trường hợp phát hiện, thu nhặt được VK, VLN, CCHT phải kịp thời thông báo, giao nộp cho các cơ quan chức năng để thu hồi và xử lý theo quy định của pháp luật. Xem chi tiết công văn chỉ đạo số 463/UBND-NC ngày 3/5/2017.

Bài trướcTổ chức thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Bài tiếp theoTriển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 4 năm 2016 – 2017