Tuyên truyền Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam

Thực hiện Văn bản số 747/STTTT-TTBCXB ngày 31/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Ủy ban nhân dân huyện gửi tài liệu để các đơn vị thực hiện tuyên truyền về Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam trên hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông khác

Tải tài liệu tại đây: Tài liệu tuyên truyền về Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam

File âm thanh tuyên truyền về Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam

Bài trướcĐộng Nàng Tiên, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì
Bài tiếp theoDanh mục văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021