Từ 1/7/2017 được miễn thuế toàn bộ diện tích đất dùng cho sản xuất nông nghiệp

 

          Ngày 11/11/2016, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 28/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Theo đó, từ 1/7/2017 sẽ miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sử dụng để sản xuất; Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho các tổ chức đang trực tiếp sử dụng để sản xuất nông nghiệp.

            Theo đó, chính sách thuế đã bổ sung thêm rất nhiều sản phẩm sản xuất nông nghiệp vào diện không chịu thuế giá trị gia tăng, bao gồm sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu, sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác.

   Đối với thuế xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 164/2013/TT-BTC quy định biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, trong đó thuế xuất khẩu cà phê, hồ tiêu là 0%; Cao su là 0-1%./.

Bài trướcKết luận phiên họp UBND huyện 6 tháng đầu năm 2017
Bài tiếp theoNa Rì chỉ đạo thực hiện đồng bộ sử dụng phần mềm TD Office