Truyền thông về quản lý chất thải y tế trên địa bàn huyện Na Rì, giai đoạn 2017 – 2021

 

          Để nâng cao nhận thức về trách nhiệm quản lý chất thải y tế, tăng cường chỉ đạo và quản lý của cán bộ lãnh đạo tại các cơ sở y tế đối với chất thải y tế. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch truyền thông về quản lý chất thải y tế trên địa bàn huyện Na Rì, giai đoạn 2017-2021 như sau: Chi tiết xem Tại đây ./.

Bài trướcĐầu tư xây dựng mới và nâng cấp các Đài truyền thanh cơ sở thuộc các xã phấn đấu đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2017 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Bài tiếp theoNa Rì xây dựng đề án phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề đến năm 2020, định hướng đến năm 2025