Trung tấm huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn tổ chức bán vé giải bóng chuyền Hạng A toàn quốc năm 2019

Trung tấm huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn tổ chức bán vé giải bóng chuyền Hạng A toàn quốc năm 2019 (Chi tiết tại đây)

Bài trướcQuyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2014-2018
Bài tiếp theoVăn bản đôn đốc công tác tuyên truyền lần 01 tháng 4 năm 2019