Triển khai thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Na Rì, năm 2017

            Thu hút sự quan tâm và tham gia hành động của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

           Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Ngày 28/8/2017, UBND huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Na Rì, năm 2017, với Chủ đề Tháng hành động năm 2017: “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/11/2017 đến ngày 15/12/2017. Xem chi tiết Tại đây ./. 

 

Bài trướcCông điện chủ động phòng tránh cơn bão số 6
Bài tiếp theoĐầu tư xây dựng mới và nâng cấp các Đài truyền thanh cơ sở thuộc các xã phấn đấu đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2017 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn