Triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019”

Triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019” (Chi tiết tại đây)

Bài trướcBáo cáo tình hính phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Bài tiếp theoVăn bản đông đốc tuyên truyền lần 1 tháng 6 năm 2019