Triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 4 năm 2016 – 2017

           Hồ sơ dự thi gửi về cơ quan Thường trực, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 4 năm 2016-2017 trước ngày 20 tháng 7 năm 2017. Chi tiết xem tại đây./.

Bài trướcUBND huyện chỉ đạo tiếp tục thực hiện pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Bài tiếp theoKế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)