Tổng kết công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

        Đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Dự chỉ đạo hội nghị, phía tỉnh có đồng chí Ngô Tuấn Anh – Phó Tham mưu Trưởng Bộ CHQS tỉnh; phía huyện có đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

 

          Năm 2020, huyện đã quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Trong năm, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, toàn diện có hiệu quả công tác quốc phòng địa phương theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương. Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội kết hợp chặt chẽ với củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng địa phương, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Công tác phối hợp giữa quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương được duy trì thường xuyên; công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện đạt kết quả khá; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, tuyển quân, tuyển sinh quân sự đạt kết quả tốt; công tác phối hợp chống dịch bệnh Covid-19, cứu hộ, cứu nạn đạt hiệu quả cao; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế – xã hội và củng cố quốc phòng an ninh. Với những thành tích trên, nam 2020 được Bộ Tư lệnh Quân khu I công nhận đơn vị đạt danh hiệu vững mạnh toàn diện.

 

          Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức khảo sát nắm chắc các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức QP&AN. Cử cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức QP&AN do cấp trên tổ chức, đồng thời chỉ đạo tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng theo phân cấp quản lý thống nhất từ huyện đến cơ sở đạt kết quả tốt. Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng đạt trên 98%.

 

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Tuấn Anh – Phó Tham mưu Trưởng Bộ CHQS tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020 của huyện Na Rì; đồng thời, đề nghị Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng địa phương; duy trì thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng. Trước mắt, trong thời gian tới, các xã, thị trấn cần triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

 

          Nhân dịp này, UBND huyện, Ban Chỉ hủy Quân sự huyện đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 và trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng an ninh năm 2020./.

Bài trướcHội LHPN huyện tổng kết công tác năm 2020
Bài tiếp theoHội khuyến học huyện Na Rì tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2020