Tổng hợp nội dung tuyên truyền về Covid-19 từ ngày 30/01/2022 đến 10/02/2022

Ngày 11/02/2022, Tiểu ban Truyền thông phòng chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số 15/CCTT-TBTT về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ 30/01/2022 đến 10/02/2022) (chi tiết tại đây)

Bài trướcHọp thống nhất công tác thẩm định thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2021
Bài tiếp theoNa Rì tố chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022