Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 6 Giám sát công tác chi tiêu nội bộ, quản lý tài chính tại Trường PTDTBT THCS Văn Vũ

Chiều ngày 23/11/2022, Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 6 do ông Nông Thanh Nghệ – HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, Tổ phó tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 6 làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi Giám sát công tác chi tiêu nội bộ, quản lý tài chính năm 2021,2022 tại Trường PTDTBT THCS Văn Vũ.

Theo báo cáo của Trường PTDTBT THCS Văn Vũ cho thấy kinh phí được giao năm 2021 là trên 4,99 tỷ đồng; số quyết toán là hơn 4,06 tỷ đồng; số còn tồn hơn 923 triệu đồng (nguồn sáp nhập trường học trên địa bàn xã không được chi). Nguồn không tự chủ trong đó nguồn Khuyết tật trên 35 triệu đồng; nguồn hỗ trợ học tập trên 128 triệu đồng, quyết toán trên 124 triệu đồng đạt 96,7%; nguồn hỗ trợ học sinh bán trú được giao hơn 518 triệu đồng quyết toán được hơn 474 triệu đồng đạt 87,9%, còn tồn trên 43 triệu đồng còn tồn do học sinh nghỉ dịch Covid-19 nên chưa có văn bản hướng dẫn chi trả và các nguồn được giao khác được thực hiện theo kế hoạch giao. Năm 2022, được giao hơn 3,85 tỷ đồng; nguồn không tự chủ trong đó nguồn học sinh khuyết tật được giao hơn 32 triệu đồng đã quyết toán xong; nguồn hỗ trợ chi phí học tập hơn 66 triệu đồng, quyết toán được hơn 44 triệu đồng đạt trên 66%; nguồn hỗ trợ học sinh bán trú được giao hợn 304 triệu đồng, quyết toán hơn 118 triệu đồng, đạt 38,7% các khoản còn tồn do nghỉ dịch Covid-19 học sinh nghỉ chưa có công văn chỉ dạo của cấp trên, chỉ thanh toán phần học thực tế…

Tại buổi giám sát đã giành nhiều thời gian thảo luận, trao đổi về những khó khăn vướng mắc liên quan đến các chế độ của cán bộ viên chức, người lao động. Đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tiếp theo

Phát biểu tại buổi Giám sát ông Nông Thanh Nghệ – HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, Tổ phó Tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 6 cảm ơn Nhà trường đã chuẩn bị báo cáo để làm việc với đoàn giám sát, đồng thời đề nghị Nhà trường bám vào các văn bản để xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài chính đảm bảo chế độ, quyền lợi cho cán bộ, viên chức, người lao động, xin ý kiến của tập thể trước khi ban hành các quy chế sẽ bảm đảm được dân chủ, khách quan; quan tâm đến việc khám sức khỏe định kỳ của cán bộ, viên chức người lao động, thực hiện đầy đủ các các chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức người lao động; liên quan đến các ý kiến, kiến nghị đề xuất của Nhà trường Tổ sẽ tổng hợp lại gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Cùng với đó đề nghị nhà trường chỉnh sửa báo cáo theo các ý kiến mà đoàn đã trao đổi nộp về Tổ đại biểu tổng hợp trước ngày 25/11/2022../.

Quốc Khánh

Bài trướcTổ đại biểu HĐND huyện (Đơn vị bầu cử số 5) giám sát việc giải quyết các ý kiên, kiến nghị của cử tri tại thị trấn Yến Lạc
Bài tiếp theoTổ Đại biểu HĐND huyện (đơn vị bầu cử số 6) Giám sát Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài chính tại trường Mầm non và trường Tiểu học&THCS Cường Lợi