Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII

Sáng ngày 04/6/2021, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và quán triệt triển khai một số văn bản mới.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Na Rì có đồng chí Hoàng Văn Thiên – TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí UVBTV Huyện ủy; Bí thư các Chi bộ trực thuộc; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Na Rì

Qua thời gian triển khai và học tập nghị quyết, tư tưởng cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực, phát huy tính tự giác, ra sức rèn luyện đạo đức, lối sống, nhất là người đứng đầu đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện, 100% đồng chí lãnh đạo đã xây dựng chương trình hành động của cá nhân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. 100% đảng viên cam kết bằng văn bản với chi bộ, cấp ủy, tập thể về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và kế hoạch học tập, làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm từng bước được nâng lên… Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII còn tồn tại những hạn chế như: Công tác giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết có cấp ủy, chi bộ, có nội dung chưa toàn diện, sâu sắc; một số ít cán bộ, đảng viên ý thức trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu còn hạn chế, chưa tích cực, tự giác nghiên cứu học tập, rèn luyện…

Các đại biểu quên góp ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

Đối với Đảng bộ Na Rì gồm có 49 đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong đó có 17 đảng bộ xã, thị trấn, 02 đảng bộ Quân sự, Công an và 30 chi bộ cơ quan với tổng số 5.135 đảng viên (thời điểm tháng 5/2021) sinh hoạt đảng ở 291 chi bộ. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, nhất là nâng cao chất lượng triển khai quán triệt, gắn với xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiệnChỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”… tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa yêu nước cho thế hệ trẻ…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu các sở ngành và các điểm cầu đã chia sẻ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng các văn bản thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và ý thức học tập nghị quyết của đảng viên; trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo các cấp trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Hoàng Duy Chinh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương và ghi nhận những sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương đã chủ động khắc phục khó khăn trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị tiếp tục tuyên truyền quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo được phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị bằng các giải pháp mạnh mẽ quyết liệt đồng bộ ngăn chặn đẩy lùi về sự suy thái, đạo đức lối sóng, nhũng biểu hiện về tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Thực hiện nghiêm việc tự phê bình, phê bình, tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa; coi trọng việc kiểm tra khắc phục những hạn chế huyết điểm, thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sưc chiến đâu của các tổ chức đảng trong đó đặc biệt chú ý đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng của cơ sở; trú trọng công tác phát triển đảng viên nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý sàng lọc đảng viên. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ theo hướng toàn diện đa chiều. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết Trung ương nói chung và Nghị quyết TW4 khóa XII nói riêng. Phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong việc xây dựng đảng chính quyền…

Trước đó tại điểm cầu Trung tâm Tỉnh ủy và các điểm cầu các huyện, thành phố các đại biểu dự họp đã quyên góp ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 được trên 98 triệu đồng, trong đó huyện Na Rì quyên góp được trên 9 triệu đồng./.

 Quốc Khánh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây