Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá

 

          Trong thời gian qua, huyện Na Rì đã tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Qua đó, nanag cao  nhận thức của cộng đồng về công tác tái hòa nhập cộng đồng, nhân dân tích cực tham gia công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú xóa bỏ mặc cảm, tự tin để tái hòa nhập cộng đồng, góp phần kéo giảm tội phạm, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

          Để tiếp tục triển khai, thực hiện tốt công tác này, ngày 24/5/2017, UBND huyện Na Rì đã ban hành Công văn số 575/UBND-NC để chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá.

          Theo đó, UBND huyện giao: Các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có người được đặc xá. Tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế – xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

           Công an huyện phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá; nắm chắc tình hình, diễn biến của số người được đặc xá về cư trú tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những người có hành vi tái phạm và vi phạm pháp luật. Xem tại đây ./.

Bài trướcThực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Na Rì
Bài tiếp theoNa Rì chỉ đạo tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017