Thường trực HĐND huyện khảo sát tình hình hoạt động của HĐND xã Dương Sơn, Cư Lễ, Văn Vũ và xã Cường Lợi

Ngày 19/8/2022, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện do Bà Mã Thị Hường – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tình hình hoạt động của HĐND xã tại các xã Dương Sơn, Cư Lễ, Văn Vũ và xã Cường Lợi. Tham gia đoàn khảo sát có lãnh đạo Ban pháp chế; Ban kinh tế xã hội HĐND huyện; lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.

Tại buổi làm việc với các xã, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện đã được nghe Thường trực HĐND các xã báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐNDcác Ban HĐND xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay; công tác phân công nhiệm vụ cụ thể, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên trong Thường trực HĐND xã; việc xây dựng quy chế hoạt động của HĐND cấp xã trong nhiệm kỳ 2021 – 2026; Công tác lưu trữ các loại sổ sách, tài liệu, bảng biểu theo dõi của Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã; công tác thẩm tra các văn bản trước khi trình các kỳ họp. HĐND các xã cũng làm tốt công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND vớiUBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp và Ủy ban MTTQhuyện về việc tổ chức tiếp xúc cử tri tại địa phương cho Đại biểu HĐND huyện, tỉnh, Quốc hội; hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và công tác thông tin báo cáo

Tại buổi khảo sát, các thành viên trong đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện đã tiến hành kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã việc thực hiện các nội dung: Công tác tổ chức Kỳ họp, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản tại kỳ họp; cách xây dựng kế hoạch, các bước tiến hành giám sát, khảo sát; công tác văn phòng trong tham mưu, giúp việc cho Thường trực HĐND các ban HĐND xã

Phát biểu tại buổi khảo sát ở các xã Bà Mã Thị Hường – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đánh giá hoạt động của HĐND các xã Dương Sơn, Cư Lễ, Văn Vũ và xã Cường Lợi đã chủ động trong công tác thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời ban hành các văn bản theo quy định. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND xã để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. HĐND các xã cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của HĐND; đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp các và cuộc tiếp xúc cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; thực hiện tốt công tác giám sát, các cuộc giám sát chuyên đề và giám sát tại các kỳ họp. Bà Mã Thị Hường Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện cũng đề nghị trong thời gian tới Thường trực HĐND các xã cần duy trì họp Thường trực hàng tháng, xây dựng quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp mình, trong đó phân công, phân nhiệm rõ ràng cho từng thành viên đảm bảo đúng luật và sát với tình hình thực tế ở địa phương; lựa chọn, xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện chức năng giám sát của Thường trực và các Ban HĐND xã đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng được những vấn đề mà cử tri tại địa phương quan tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương…/.

Quốc Khánh

Bài trướcHội Nông dân huyện kiểm tra giám sát công tác Hội và phong trào Hội Nông dân tại xã Kim Lư
Bài tiếp theoKế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm và mua bán người giai đoạn 2022-2025 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Na Rì