Thường trực HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022 tại xã Lương Thượng

Sáng ngày 24/5/2022, Đồng chí Hoàng Văn Thiên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã có buổi giám sát việc thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022 tại xã Lương Thượng. Cùng đi có lãnh đạo các Ban HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn liên quan.

Theo báo cáo của xã Lương Thượng cho thấy tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, chỉ tiêu nông lâm nghiệp đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch giao. Đối với cây lúa tổng diện tích thực hiện được trên 183/207 ha, đạt trên 88% KH giao; Trong đó; diện tích lúa xuân thực hiện được 66 ha/66 ha đạt 100% KH. Cây ngô thực hiện đạt 100% KH giao. Công tác tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn xã thường xuyên được quan tâm; Chương trình xây dựng nông thôn mới qua rà soát đánh giá đến nay, toàn xã đã đạt 12/19 tiêu chí; công tác thu ngân sách nhà nước đạt chỉ tiêu kế hoạch giao; đời sống kinh tế của nhân dân ổn định; Chất lượng dạy và học được duy trì; Tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội được giữ vững trên địa bàn xã; Công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa thực hiện có hiệu quả, niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính theo đúng quy định; Hiện nay, có 02 hợp tác xã: Hợp tác xã Bún Cẩm, HTX Thiên Phú đang hoạt động có hiệu quả.

Tại buổi giám sát đã giành nhiều thời gian thảo luận về những khó khăn vướng mắc, những hạn chế tồn tại và định hướng thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022 và những năm tiếp theo…

Kết luận tại buổi giám sát Đồng chí Hoàng Văn Thiên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương kết quả mà xã đã đạt được. Đồng thời đề nghị UBND xã cần tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; giải quyết các chính sách liên quan đến an sinh xã hội, quản lý tốt tài nguyên khoáng sản và công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác quản lý đất đai. Phát huy thế mạnh trong phát triển kinh tế xã hội gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Sau đó, Đoàn giám sát đã đi thăm nắm thực tế hợp tác xã Bún Cẩm tại thôn Bản Giang xã Lương thượng./.

Duy Linh

Bài trướcUBND huyện họp xây dựng kế hoạch chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc các chương trình quốc gia
Bài tiếp theoTrường THPT Na Rì tổ chức Bế giảng năm học 2021-2022