Thực hiện Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 06/02/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh do vi rút nCoV

           Thực hiện Văn bản số 547/UBND-VXNV ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 06/02/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh do vi rút nCoV, UBND huyện yêu cầu: Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do vi rút nCoV huyện và các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản trên và tập trung triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện đạt hiệu quả; chủ động đề xuất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện theo quy định (Chi tiết van bản tại đây).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây