Thực hiện Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ (chi tiết tại đây)

Bài trướcVăn bản về việc phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại hộ gia đình
Bài tiếp theoVăn bản về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19