Thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Na Rì

 

          Ngày 24/5/2017, UBND huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Na Rì.

          Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Người có nguy cơ bị bạo lực và nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, can thiệp và hỗ trợ kịp thời nhằm ngăn ngừa bạo lực xảy ra và có cơ hội cải thiện nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc.

          Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan và cộng đồng trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, chú trọng nhóm đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực, đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực trên cơ sở giới.

          Theo đó, với mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2020: 100% nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời; 50% người gây bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, tư vấn hoặc có hình thức xử lý phù hợp; 100% cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm công tác bình đẳng giới các đơn vị, các xã, thị trấn được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng chống và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; 70% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người sử dụng lao động, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, học sinh các cấp được truyền thông tiếp cận thông tin về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; ít nhất 50% người dân tại cộng đồng được phổ biến, truyền thông nâng cao nhận thức về bạo lực trên cơ sở giới; Tầm nhìn đến năm 2030: Trên cơ sở các cơ chế, chính sách về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, xây dựng và hoàn thiện hệ thông cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới phù hợp với tình hình thực tế của huyện, nhằm hướng tới một môi trường an toàn, bình đẳng, không có bạo lực; hình thành mạng lưới tuyên truyên viên cộng tác viên nòng cốt trên địa bàn. Chi tiết Kế hoạch xem tại đây ./.

 

Bài trướcĐẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2017
Bài tiếp theoTiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá