Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (chi tiết tại đây)

Bài trướcĐoàn giám sát Ủy ban bầu cử tỉnh làm việc tại huyện Na Rì
Bài tiếp theoKế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng