Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về Dự thảo “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Na Rì”

Bài trướcKết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 08/6/2017
Bài tiếp theoUBND huyện Na Rì chỉ đạo tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian tới