Thông báo tổ chức Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia ghi tên liệt sĩ và thắp hương tại Nhà văn hóa truyền thống nhân dân huyện nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018

         

          Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018, Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn huyện Na Rì tổ chức Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia ghi tên liệt sĩ và thắp hương tại Nhà văn hóa truyền thống nhân dân huyện nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018, thời gian địa điểm cụ thể như sau:

          Ngày 02/02/2018:

          + Tổ chức lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia ghi tên liệt sĩ: 07 giờ 30 phút, tại Tổ nhân dân Nà Đăng, thị trấn Yến Lạc.

          + Thắp hương tại Nhà văn hóa truyền thống nhân dân huyện: 09 giờ 00 phút, tại Tổ nhân dân Bản Bia, thị trấn Yến Lạc.

          + Thành phần: Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy huyện;      Thành viên Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

          Mở cửa để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia ghi tên liệt sĩ từ ngày 15/02/2018 (tức ngày 30/12/2017 Âm lịch) đến hết ngày 16/02/2018 (tức ngày 01/01/2018 Âm lịch).

          Uỷ ban nhân dân huyện Na Rì thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân cùng biết để tham gia dự các hoạt động nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018./.

Bài trướcNa Rì triển khai thực hiện “Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”
Bài tiếp theoNa Rì triển khai thực hiện tăng cường tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ