Thông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Na Rì năm 2022

Thông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Na Rì năm 2022 (chi tiết tại đây)

Bài trướcKiểm tra tình hình thực hiện công tác Tuyên giáo tại xã Liêm Thủy
Bài tiếp theoKiểm tra tình hình thực hiện Công tác Tuyên giáo tại xã Đổng Xá