Thông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp huyện Na Rì

Thông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp huyện Na Rì (chi tiết tại đây)

Bài trướcNa Rì tổ chức họp chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
Bài tiếp theoHội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021- 2026 tại xã Sơn Thành