Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (chi tiết tại đây)

Bài trướcQuyết định kiện toàn Ban bầu cử ở các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Na Rì, nhiệm kỳ 2021-2026
Bài tiếp theoVăn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em