Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

           Để đảm bảo quyền phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và thống nhất trong việc niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 203/TB-UBND về việc thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

          Theo Thông báo phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

          – Gửi qua hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: http://nguoidan.chinhphu.vn hoặc hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: http://doanhnghiep.chinhphu.vn

          – Gửi đến cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (Phòng Nội chính – Kiểm soát thủ tục hành chính).

          – Địa chỉ liên hệ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

          – Số điện thoại chuyên dùng: 0209.3871.743

          – Số Fax: 0209.3871.751

          – Địa chỉ thư điện tử: vpubnd@backan.gov.vn

Bài trướcNghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Na Rì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Bài tiếp theoBáo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất quý II, phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2018