Thông báo tháo dỡ di rời tài sản và các vấn đề liên quan đến mỏ vàng Tốc Lù, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

 

          Để công tác kê biên, định giá khởi điểm tài sản và bàn giao Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Kạn thanh lý tài sản theo quy định. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 40/TB-UBND ngày 23/4/2014 về việc tháo dỡ di rời tài sản và các vấn đề liên quan đến mỏ vàng Tốc Lù, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

          Theo Thông báo, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu có tài sản trong khu vực mỏ vàng Tốc Lù, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì phải khẩn trương tháo dỡ, di dời tài sản ra khỏi khu vực mỏ trước ngày 10 tháng 5 năm 2014. Quá thời hạn nêu trên mà không di rời, tháo dỡ ra khỏi khu vực mỏ, thì mọi tài sản trên thuộc tài sản Nhà nước.

          Tại Thông báo giao Chủ tịch UBND xã Kim Hỷ có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo công chức chuyên môn tại địa phương thông báo rộng rãi đến nhân dân tại địa phương; tổ chức kiểm tra đôn đốc việc tháo dỡ, di rời tài sản của tổ chức, cá nhân; kiểm tra đối chiếu lại mốc giới không để lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Bài trướcKế hoạch tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” lần thứ III, huyện Na Rì năm 2014
Bài tiếp theoKế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững