Thông báo quy định giờ làm việc

Thông báo số 30/TB-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2014 về việc quy định giờ làm việc

Bài trướcChỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng địa phương năm 2014
Bài tiếp theoKế hoạch xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến của huyện Na Rì từ nay đến năm 2015