Thông báo phiên họp UBND huyện đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 09 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2022

Thông báo phiên họp UBND huyện đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 09 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2022 (chi tiết tại đây)

Bài trướcNa Rì tổ chức Hội nghị Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Bài tiếp theoHĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 họp chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp chuyên đề)