Thông báo lịch trực của Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả huyện Na Rì

Thông báo lịch trực của Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả huyện Na Rì (chi tiết tại đây)

Bài trướcKế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4) lần thứ 7 trên địa bàn huyện Na Rì
Bài tiếp theoKế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2020 trên địa bàn huyện