Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND huyện tại Trụ sở tiếp công dân của huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Điều 107, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND huyện xây dựng lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

  1. Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 1525 hàng tháng, nếu trùng vào ngày lễ, tết hoặc ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp Chủ tịch HĐND huyện có việc đột xuất không tiếp được thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐND hoặc Ủy viên là Trưởng các ban của HĐND huyện tiếp thay.

Thời gian:

+ Buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ.

+ Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân huyện Na Rì.

Trong các ngày tiếp dân định kỳ của Chủ tịch HĐND huyện, HĐND huyện yêu cầu phải có Lãnh đạo Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và các đơn vị khác có liên quan (khi được triệu tập).

  1. Thời gian công dân đăng ký: Trước ngày 15 và 25 hàng tháng, trường hợp đăng ký sau ngày 25 trở đi thì chuyển sang tháng kế tiếp.
  2. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo, quán triệt những nội dung trên đến nhân dân trên địa bàn.

Chi tiết Thông báo tại đây

Bài trướcNa Rì tổ chức gặp mặt động viên Y, Bác sỹ tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Bài tiếp theoVăn bản về việc thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19