Thông báo kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 01/2018

Thông báo kết  luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 01/2018 (chi tiết tại đây)

Bài trướcNa Rì triển khai thực hiện tăng cường tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Bài tiếp theoNa Rì triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước huyện Na Rì năm 2018