Thông báo kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019

Thông báo kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019 (Chi tiết tại đây)

Bài trướcQuyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019
Bài tiếp theoCông văn thông báo thuốc viên nén Clorocid TW3 250mg giả