Thông báo kết luận phiên họp UBND huyện tháng 6 năm 2018

Thông báo kết luận phiên họp UBND huyện tháng 6 năm 2018 (Chi tiết tại đây)

Bài trướcBáo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất quý II, phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2018
Bài tiếp theoKế hoạch thực hiện cuộc vận động Đền ơn đáp nghĩa năm 2018