Thông báo Kết luận phiên họp thường kỳ UBND huyện đánh giá tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11,12 năm 2018 và xin ý kiến bổ sung quy hoạch khoáng sản

Thông báo Kết luận phiên họp thường kỳ UBND huyện đánh giá tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11,12 năm 2018 và xin ý kiến bổ sung quy hoạch khoáng sản (Chi tiết tại đây)

Bài trướcUBND huyện Na Rì tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2018
Bài tiếp theoChỉ thị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019