Thông báo kết luận phiên họp thường kỳ UBND huyện đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm và xét tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Thông báo kết luận phiên họp thường kỳ UBND huyện đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm và xét tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Chi tiết tại đây)

Bài trướcUỷ ban nhân dân huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2018
Bài tiếp theoNội dung tuyên truyền lần 2 tháng 9 năm 2018