Thông báo kết luận phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tháng 10 và 10 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021

Thông báo kết luận phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tháng 10 và 10 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021 (chi tiết tại đây)

Bài trướcNa Rì tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa IX; 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
Bài tiếp theoPhát triển kinh tế từ nuôi lợn nái sinh sản