Thông báo Kết luận cuộc họp Thường trực UBND huyện về công tác tổ chức, quản lý và sử dụng công chức, viên chức theo thẩm quyền

Thông báo Kết luận cuộc họp Thường trực UBND huyện về công tác tổ chức, quản lý và sử dụng công chức, viên chức theo thẩm quyền (Chi tiết tại đây)

Bài trướcThông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2019
Bài tiếp theoQuyết định về việc tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” “Lao động tiên tiên”, “Chiến sĩ tiên tiên” cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019