Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBDN huyện Lương Thanh Lộc tại cuộc họp chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị thị trấn Yến Lạc

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBDN huyện Lương Thanh Lộc tại cuộc họp chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị thị trấn Yến Lạc (chi tiết tại đây)

Bài trướcKế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021
Bài tiếp theoKế hoạch lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026