Thông báo địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

            Để đảm bảo quyền phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và thống nhất trong việc niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, UBND huyện Na Rì ban hành Thông báo về địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

          Theo Thông báo phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

          – Gửi qua hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: http://nguoidan.chinhphu.vn hoặc hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: http://doanhnghiep.chinhphu.vn

          – Gửi đến cơ quan: UBND huyện Na Rì (Văn phòng HĐND – UBND huyện)

          – Địa chỉ liên hệ: Tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

          – Số điện thoại: 0209.3884.393

          – Số Fax: 0209.3884.393

          – Địa chỉ thư điện tử: vubnd.nr@backan.gov.vn

          – Chủ tịch: Nông Văn Nguyên; số điện thoại: 0963 334 694, địa chỉ thư điện tử : nguyennv.nr@backan.gov.vn

Bài trướcVăn bản về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến
Bài tiếp theoHuyện ủy Na Rì xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam