Thông báo danh mục tài liệu ôn tập (vòng 2) tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Na Rì năm 2021

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập (vòng 2) tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Na Rì năm 2021

Bài trướcVăn bản về việc thông báo điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
Bài tiếp theoNa Rì Triển khai công tác sản xuất nông, lâm nghiệp 3 tháng cuối năm 2021