Thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại cuộc họp thường kỳ tháng 7 năm 2022

Thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại cuộc họp thường kỳ tháng 7 năm 2022 (chi tiết tại đây)

Bài trướcHội nghị triển khai nhiệm vụ Công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2022 Cụm xã, thị trấn
Bài tiếp theoKế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Na Rì