Thông báo công khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Na Rì

hông báo công khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Na Rì (chi tiết Thông báo, tài liệu 1, tài liệu 2)

Bài trướcVăn bản về việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Bài tiếp theoKế hoạch xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025