Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Na Rì

Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Na Rì (chi tiết tại đây)

Quyết định 2747/QĐ-UBND

Quyết định số 280/QĐ-UBND

Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất

Biểu kèm Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất

Bản vẽ Kế hoạch sử dụng đất

Bài trướcHội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh
Bài tiếp theoChi bộ Văn phòng HĐND-UBND đã trao 32 xuất quà Tết cho các hộ gia đình thôn Áng Hin, xã Côn Minh