Thông báo cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Na Rì

Thông báo cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Na Rì (chi tiết tại đây)

Bài trướcUBND huyện Na Rì tổ chức phiên họp Thường kỳ tháng 1 năm 2022
Bài tiếp theoCông văn về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch tại địa phương