Thông báo cập nhật cấp độ dịch COVID-19 ngày 16/01/2022 trên địa bàn huyện Na Rì

Thông báo cập nhật cấp độ dịch COVID-19 ngày 16/01/2022 trên địa bàn huyện Na Rì (chi tiết tại đây)

Bài trướcThông báo cập nhật cấp độ dịch COVID-19 ngày 15/01/2022 trên địa bàn huyện Na Rì
Bài tiếp theoThông báo cập nhật cấp độ dịch COVID-19 ngày 17/01/2022 trên địa bàn huyện Na Rì