Thanh Sơn nỗ lực phát triển kinh tế

 

          Thanh Sơn là thôn nằm ngay cạnh đường QL 3B nhưng còn gặp nhiều khó khăn, với đa số là người dân tộc Dao sinh sống, toàn thôn có tổng số 38 hộ dân, trong đó tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm trên 60%. Do điều kiện đất đai của thôn đa số là ruộng hạn chỉ cấy được 1 vụ lúa và đất đồi bà con chỉ canh tác được ngô, đậu đỗ các loại, nên cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, các hộ trong thôn gần như đều thuộc hộ nghèo.

          Được sự quan tâm của Đảng, sự đầu tư của Nhà nước về kết cấu hạ tầng và đặc biệt là các cấp, ngành, địa phương đã từng bước tìm ra hướng đi phù hợp để đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống, để từng bước nâng cao đời sống cho người dân, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Lam Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi và thâm canh tăng vụ, tăng cường công tác tập huấn kỹ thuật nâng cao trình độ thâm canh để người dân áp dụng kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả. Hiện nay xã Thanh Sơn có 0,3ha ruộng cấy lúa, trồng được 7ha ngô. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cùng với sự hỗ trợ, khuyến khích của Nhà nước, các hộ dân đã mạnh dạn đưa cây dong riềng trồng xuống chân ruộng hạn và đất đồi mang lại hiệu quả rõ rệt, trong năm 2018 toàn thôn trồng được hơn 8ha dong riềng, mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân.

 

Người dân thôn Thanh Sơn đang thu hoạch dong riềng

          Điển hình trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng là bà Nguyễn Thị Thuận năm nay trồng khoảng 4.000m2 dong riềng. Do đất đai phù hợp và bà tích cực chăm sóc nên dong riềng phát triển tốt. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa yên tâm sản xuất vì đầu ra sản phẩm củ dong riềng.

          Qua trao đổi, bà Nguyễn Thị Thuận – Thôn Thanh Sơn, xã Lam Sơn, huyện Na Rì bộc bạch: “Năm ngoái gia đình trồng dong ít hơn, năm nay trồng tăng thêm diện tích, trồng dong thu nhập khá, cao hơn lúa, ngô nhưng mất nhiều công chăm sóc nhưng hiện tại chỉ bán được giá 1.000 đồng/kg dong củ, chúng tôi mong muốn giá cả tăng để người dân tích cực trồng tiếp…”

          Một điều đáng phấn khởi là trong thôn nhiều diện tích rừng đã dần phủ xanh, đồng thời người dân đã trồng được 2ha Cam Xã Đoài theo chủ trương của huyện về mở rộng diện tích loại cây ăn quả này. Một số hộ dân trong thôn nuôi ong mật cũng đem lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Bên cạnh đó, các hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất để có điều kiện thoát nghèo. Trong năm 2017, thôn có 2 hộ nghèo được hỗ trợ, năm 2018 có 3 hộ nghèo được hỗ trợ chăn nuôi trâu sinh sản.

          Từ thay đổi cách nghĩ, cách làm nên đời sống của bà con trong thôn từng bước cải thiện, nhiều hộ đã có xe máy, ti vi và các phương tiện nghe nhìn khác. Tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo còn cao, qua rà soát hộ nghèo năm 2018, toàn thôn còn có 23 hộ nghèo/38 hộ dân, chiếm hơn 60%, số hộ cận nghèo còn 4 hộ, các hoạt động công tác xã hội của các tổ chức, đoàn thể trong thôn triển khai đồng bộ mang lại hiệu quả. Nhưng thôn còn nhiều trăn trở và đang nỗ lực trong việc phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

          Chị Hoàng Thị Thủy – Trưởng thôn Thanh Sơn, xã Lam Sơn cho biết: “Thôn chúng tôi cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tích cực phát triển kinh tế, trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao như Dong riềng, Cam Xã Đoài, mục đích là để người dân có thu nhập ổn định, giảm nghèo bền vững.”

          Với xuất phát điểm thấp, điều kiện đất đai không thuận lợi, trình độ dân trí chưa cao … gây khó khăn cho việc giảm nghèo cũng như xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Hy vọng, thôn Thanh Sơn tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế, thực hiện hiệu quả các mô hình sản xuất từ các nguồn vốn hỗ trợ để phát triển kinh tế, từng bước ổn định và nâng cao đời sống người dân./.