Tập huấn triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

Sáng ngày 05/11/2021, Ban thực hiện dự án CSSP Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp UBND huyện Na Rì tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Tham gia lớp tập huấn có lãnh đạo và công chức Phòng Tài nguyên môi trường huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND, cán bộ công chức địa chính, Tài nguyên môi trường các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được chuyển tải các nội dung chính như: Những vấn đề cơ bản về biến đổi khí hậu của toàn cầu, của Việt Nam; Quy định của Nhà nước về biến đổi khí hậu; Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu và Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Bắc Kạn.

Qua hội nghị tập huấn, nhằm giúp cho các đại biểu tăng cường nhận thức về biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, để từ đó có những nội dung, biện pháp tuyên truyền hiệu quả, thiết thực, nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư. Hội nghị đã giành thảo luận, phân tích những tác động trước mắt và lâu dài của biến đổi khí hậu đối với cuộc sống của con người và những giải pháp ứng phó./.

Ngọc Oánh

Bài trướcHội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và của tỉnh
Bài tiếp theoTập huấn về cải thiện và nâng cao công tác áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015