Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

           Tham dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp huyện; Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các xã, thị trấn, trưởng thôn, tổ trưởng tổ nhân dân.

          Tại hội nghị, các học viên là thành viên Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện và các xã, thị trấn; Các điều tra viên rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các thôn, bản, tổ nhân dân trên địa bàn đã được phổ biến những nội dung cơ bản của một số văn bản trong thực hiện công tác giảm nghèo và nhiệm vụ của cấp xã, thị trấn, thôn, bản tổ nhân dân trong thực hiện công tác giảm nghèo; Nội dung kế hoạch giảm nghèo năm 2019; Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; Hướng dẫn các mẫu biểu điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

          Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm nâng cao trình độ năng lực công tác cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho cán bộ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo của huyện trong năm 2019./.